Mládenecká

Z historie štítinské mládenecké

Tradice se koná vždy v pondělí po štítinském posvícení. Posvícení je spjato s křesťanstvím, o třetí neděli v červenci se slaví svátek svaté Maří Magdalény, které je zasvěcena zdejší kaplička. O tomto víkendu se do Štítiny sjedou mnozí příbuzní. Podává se sváteční oběd a po něm se obvykle všichni vydají na procházku ke kolotočům.

Mládenecká vznikla z iniciativy mladých lidí. Ti si chtěli vytvořit svůj vlastní svátek (po posvícení). Na místě, kde dnes stojí kolotoče, stál dříve pivovar s hospodou a společenským sálem (byla to středověká tvrz). Zde si postupem času vytvořili svou vlastní zábavu-svůj den. Křest probíhal také ve slavné hospodě U Stuchlíků, hlavně poté, co byla tvrz s pivovarem zbourána(1988). Když byl uzavřen (asi v roce 1994) také společenský sál U Stuchlíků, mládenecká zábava se přesunula do budovy školy a posledních sedm let se program konal na hasičském hřišti.
Datuje se od roku 1850. Letos proběhne tedy již po 158.! Jedná se o každoroční slavnostní přijímání nových členů do Cechu štítinských mládenců. Věková hranice pro přijetí je sedmnáct let. Mládenec pak zůstává v Cechu do doby, než se ožení.

V roce 1965, na 115. Mládenecké, byl křtěn dnes nejstarší, šedesátiletý Mládenec Jiří Holeš. V té době se U Stuchlíků křtilo hořčicí, kaly, polilo se vodou a nakonec pošlehalo kopřivami. Od té doby se rozdávaly památeční glejty na důkaz členství v Cechu štítinských mládenců. (v roce 1966 J. Holeš s F. Světlíkem slavnostně v cylindrech).

Památná byla 120. Mládenecká. Tenkrát se poprvé zpívala mládenecká hymna, kterou složil Eduard Schiffauer. J. Holeš s E. Schiffauerem a kamarády vymysleli také prapor a znak CŠM. Znak CŠM (Cech štítinských mládenců) prošel = nebyl zakázán za komunismu jen proto, že se podobal SSM(Svaz socialistické mládeže)!!!

V noci vyvěsili po vesnici transparenty s vtipnými průpovídkami na místní občany a kritikou na různé organizace.

 1. Tradiční mládenecká pokaždé začínala slavnostní mší svatou v kapli Maří Magdalény.
  Po ní byli Mládenci zbaveni svých kravat na znamení volnosti a pak museli prokázat statečnost na „housenkové dráze. Průvod pak pokračoval na hřbitov k pomníku padlých v 1.a 2. svět.válce a k pomníku vojína Ivana Kubince.
   
 2. Po křtu Mládenců, který se odehrával v sále hospody U Stuchlíků, následovalo zvedání zasloužilých ženáčů na historickém dřevěném koníkovi. Musejí na koni vypít štamprli a pak věnují Mládencům nějaký finanční obnos.
   
 3. Každý pohoupaný měl pak nárok na mládenecký guláš, který roznášely místní svobodné dívky. Mezitím, co mládence v trenýrkách jejich starší kolegové polévali vším možným, sebraly jim dívky svršky i boty. Všechno svázaly do dlouhého hada a za úplatu, nejčastěji čokoláda, jim je po částech vracely.
   
 4. Po tak náročném programu měli mládenci právo na siestu. Museli se připravit na večerní zábavu
   
 5. V sedm večer už byl sraz U Stuchlíků v předepsaném úboru: Všichni přišli v tmavých oblecích, bílé košili s černým motýlkem a bílým karafiátem v klopě.V průvodu potom odešli za doprovodu hudby a zpěvu do starého pivovaru na tradiční taneční zábavu.
   
 6. Tančilo se vždycky až do rána a jedno pravidlo platí dodnes: Vstupné platí pouze páni, dívky vchází za líbezné pousmání!

Po zrušení roboty povolila vrchnost štítinským sloužit čtyři mše v roce a právě ta čtvrtá byla určena Mládencům. Počátkem 20. století už chodili po mši do hospody a rok na to byla první taneční zábava.

Dnes má Mládenecká pevně stanovený scénář, který se každoročně přesně dodržuje.
 

Mládenecká dnes

Program štítinského posvícení a Mládenecké trvá od pátku do pondělí.
Všechny přípravy v den Mládenecké – v pondělí organizuje Cech štítinských mládenců. Mládencům tak v tento den patří celá Štítina a starosta obce jen přihlíží z houfu „prostých občanů“ - diváků, na to, co si pro ně mládenci připravili.

Celkem je v současné době na Štítině kolem stovky mládenců. Každý rok je ustanovena tzv. „porota“, která se pravidelně stará o organizaci a zábavu v průběhu Mládenecké. Má vždy kolem deseti členů. Nejdůležitější člen poroty, tzv. „Šebesta“ vykonává ceremonie jako stříhání kravat, koordinuje činnost poroty a svolává její schůze. Schůze probíhají měsíce dopředu- nejčastěji u někoho na zahradě nebo v hospodě. Vymýšlejí se na nich scénky pro Mládeneckou. Porota pořádá pro vesnici různé akce i v průběhu roku! – společenské a sportovní.

O víkendu se sjedou do Štítiny lidé z širokého okolí. Jsou to příbuzní a známí zdejších obyvatel.


Mládenecká hymna

My jsme ti Mládenci ze Štítiny,
z nás nikdo nemůže být Mládenec jiný.
Nad hlavou nám vlaje prapor zářivý,
ten kdo není v našem cechu,
zhyne, zhyne jak od kopřivy.

My jsme ti Mládenci ze Štítiny,
z nás nikdo do hospody jít není líný.
Jen chvíli jsme mladí, život utíká,
než nás ňáká holka schvátí –
pijem, pijem co hospodský dá.

Štítinští Mládenci v plné kráse,
zvolaj, když ozve se :
„Čí je Mládenecká ? – NAŠE !“

 

Program 157. Mládenecké
23. července 2007, (pondělí po posvícení):

00:00 O půlnoci se začne se psaním nápisů na cesty
06:30 Budíček obecním rozhlasem
07:00 Mše v kapličce sv.Máří Magdalény, mše za tzv.“zbožný úmysl Mládenců“
07:30 Zpívání mládenecké hymny
           Stříhání kravat
           Utvoření průvodu
           Doprovod dechové kapely
           Výkřiky hesel
08:15 Jízda na kolotoči, jen pro Mládence
08:30-09:15 Průvod Štítinou

Kladení věnců u památníku Ivana Kubince (umučeného vojína), pomníku padlých ve světové válce, generála Píky na hřbitově u hrobu Ivana Kubince a hrobů zesnulých mládenců.

09:45 Guláš, pivo, houpání na koni
11:00-13:00 Mládenecký kabaret
                       Křest nově přijímaných
13:00-18:00 Siesta
18:30-19:00 Průvod obcí (černý motýlek, bílý karafiát)
od 19:00 tradiční mládenecká zábava, české a slovenské písně, vstupné jen pro pány, dívky „platí úsměvem“
 


Aktualizováno 10. 3. 2008