5.2.2019

- Ve čtvrtek 7. 2.  bude v 7.00 hod. v kapli sv. Maří Magdalény sloužena mše.
Zveřejněno 5. 2. 2019