9.5.2019

- od pátku 7.5.2019 budou v kapli sv. Maří Magdalény slouženy májové pobožnosti, začátek vždy v 18.00 hod.
Zveřejněno 9. 5. 2019