20.3.2020

- Pan doktor Víteček zajišťuje svým pacientům na základě telefonické objednávky léky s možnosti doručení osobám, které nemají možnost dostat se do lékáren.

- Apelujeme na důchodce, aby dodržovali doporučení vlády a navštěvovali obchod ve vymezených hodinách tj. od 7 do 9 hod.

- Apelujeme na občany, aby dodržovali usnesení vlády a omezili pobyt venku na dobu nezbytně nutnou.

- Česká pošta pobočka ve Štítině oznamuje, že důchody, které mají být vypláceny 23. a 24. března 2020 budou příjemcům doručeny do jejich domovů. Na přepážce nebudou vydávány.


Zveřejněno 20. 3. 2020