23.3.2020

- Vážení občané, důrazně Vás žádáme o přísné dodržování veškerých pokynů a nařízení vydaných vládou ČR. Důsledně dodržujte nošení roušek nebo respirátorů a myslete na důkladnou hygienu, pobyt venku omezte na dobu nezbytně nutnou.

Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19 veškerý svůj odpad, včetně roušek a kapesníků, musí ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Důchodcům, domácnostem v karanténě nebo domácnostem s potvrzeným onemocněním COVID-19, na základě objednávky, obec doručí nákupy domů v případě, že si nákupy nemohou zajistit prostřednictvím jiných osob.

- V průběhu dnešního dne bude pracovníky obce doručena do každého domu do schránky rouška. Děkujeme všem lidem, kteří šijí roušky pro naše občany.

- Dětský lékař MUDr. Lebeda neordinuje.

- Česká pošta pobočka ve Štítině oznamuje, že důchody, které mají být vypláceny 23. a 24. března 2020 budou příjemcům doručeny do jejich domovů. Na přepážce nebudou vydávány.


Zveřejněno 23. 3. 2020