21.10.2020

Ve čtvrtek 22.10.2020 proběhne v době od 9:00 do 15:00 hod. plánované přerušení dodávky vody na části ul. Havlíčkova. Rozsah plánované odstávky na http://ps.smvak.cz/PSMapy/%C5%A0t%C3%ADtina_Havl%C3%AD%C4%8Dkova-odst%C3%A1vka.pdf
Zveřejněno 21. 10. 2020