Závěrečný účet za rok 2016, rozpočtové opatření č. 2 (2017)

Závěrečný účet za rok 2016 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2016 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2016 - zobrazit
 

 

Rozpočtové opatření č. 2 zobrazit


Zveřejněno 26. 7. 2017