Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2018 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2018 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2018 - zobrazit


Zveřejněno 8. 7. 2019
Aktualizováno 30. 9. 2019