Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2019 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2019 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2019 - zobrazit


Zveřejněno 14. 7. 2020