Štítinský zpravodaj

Štítinský zpravodaj vychází 4 x ročně (v měsících únoru, květnu, srpnu a listopadu) v nákladu 550 kusů, je distribuován zdarma do všech domácností ve Štítině. Obec Štítina vydává Štítinský zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace týkající se společenského, ekonomického, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.

 

1. číslo (květen 2015)

2. číslo (srpen 2015)

3. číslo (listopad 2015)

4. číslo (únor 2016)

5. číslo (červen 2016)

6. číslo (září 2016) 

7. číslo (prosinec 2016)

8. číslo (březen 2017)

 

Podmínky pro zveřejňování příspěvků a inzerce ve Štítinském zpravodaji


Aktualizováno 28. 3. 2017