Štítinský zpravodaj

Štítinský zpravodaj vychází 4 x ročně (v měsících únoru, květnu, srpnu a listopadu) v nákladu 550 kusů, je distribuován zdarma do všech domácností ve Štítině. Obec Štítina vydává Štítinský zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace týkající se společenského, ekonomického, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.

 

1. číslo (květen 2015)

2. číslo (srpen 2015)

3. číslo (listopad 2015)

4. číslo (únor 2016)

5. číslo (červen 2016)

6. číslo (září 2016) 

7. číslo (prosinec 2016)

ročník 3, číslo 1 (březen 2017)

ročník 3, číslo 2 (červen 2017)

ročník 3, číslo 3 (září 2017)

 

 

 

Podmínky pro zveřejňování příspěvků a inzerce ve Štítinském zpravodaji


Aktualizováno 28. 3. 2017