Termíny zasedání zastupitelstva obce

Obecní zastupitelstvo bude v roce 2018 zasedat v následujících termínech:

leden  
únor 21.2.
březen  
duben 18.4.
květen  
červen 20.6.
červenec  
srpen 29.8.
září  
říjen 10.10.
listopad ustavující zasedání 
prosinec 12.12. 

 

Vždy Vás rádi uvidíme a přivítáme Vaše věcné připomínky.

Termíny jsou pouze předběžné. Skutečný termín zasedání je vždy stanoven v pozvánce, která je v souladu se zákonem O obcích 7 dní před konáním zasedání zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Štítina společně s navrženým programem zasedání.

V případě potřeby může být zasedání zastupitelstva obce svoláno i mimo uvedené termíny.


Aktualizováno 17. 1. 2018