Termíny zasedání zastupitelstva obce

Obecní zastupitelstvo bude v roce 2017 zasedat v následujících termínech:

leden  
únor 22.2.
březen  
duben 26.4.
květen  
červen 28.6.
červenec  
srpen 30.8.
září  
říjen  25.10.
listopad  
prosinec   6.12. 

 

Vždy Vás rádi uvidíme a přivítáme Vaše věcné připomínky.

Termíny jsou pouze předběžné. Skutečný termín zasedání je vždy stanoven v pozvánce, která je v souladu se zákonem O obcích 7 dní před konáním zasedání zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Štítina společně s navrženým programem zasedání.

V případě potřeby může být zasedání zastupitelstva obce svoláno i mimo uvedené termíny.


Aktualizováno 22. 1. 2017