Termíny zasedání zastupitelstva obce

Obecní zastupitelstvo bude v roce 2019 zasedat v následujících termínech:

leden  
únor 25.2.
březen  
duben 17.4.
květen  
červen 19.6.
červenec  
srpen 28.8.
září  
říjen 23.10.
listopad  
prosinec 11.12. 

 

Vždy Vás rádi uvidíme a přivítáme Vaše věcné připomínky.

Termíny jsou pouze předběžné. Skutečný termín zasedání je vždy stanoven v pozvánce, která je v souladu se zákonem O obcích 7 dní před konáním zasedání zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Štítina společně s navrženým programem zasedání.

V případě potřeby může být zasedání zastupitelstva obce svoláno i mimo uvedené termíny.


Aktualizováno 24. 1. 2019