201720162015201420132012201120102009

Archiv úřední desky 2017

Usnesení č. 5/20171. 11. 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 25.10.2017 - zobrazit

Veřejná vyhláška13. 9. 2017

oznamující veřejné projednání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.1 - zobrazit

Informace o dokumentaci záměru Silnice I_11, severní obchvat7. 9. 2017

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit

Veřejná vyhláška30. 8. 2017

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání - zobrazit

Usnesení9. 8. 2017

lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.§11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpavě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších přadpisů, se prodlužuje do 31.12.2017 - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy8. 8. 2017

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

přílohy - zobrazit

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí26. 6. 2017

Povolení omezení obecného úžívání ul. Komenského uzávěrou - zobrazit

situace

příloha

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy14. 6. 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích - zobrazit

situace - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy6. 6. 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Posvícení - zobrazit

situace - zobrazit

Závěrečný účet obce Štítina za rok 2016 - návrh6. 6. 2017

Závěrečný účet za rok 2016 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2016 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2016 - zobrazit

Nařízení č.5/2017,31. 5. 2017

kterým se vyhlašuje záměr zpracování lesních hospodářských osnov - zobrazit

Veřejná vyhláška29. 5. 2017

obsazení pracovního místa - Referent Obecního úřadu Čavisov - zobrazit

Závěrečný účet za rok 201619. 5. 2017

Mikroregion Matice Slezská - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Příloha č.3 - zobrazit

Příloha č.4 - zobarzit

Příloha č.5 - zobrazit

Příloha č.6 - zobrazit

 

Veřejná vyhláška17. 5. 2017

návrh Změny č.1 územního plánu Štítina - zobrazit

veřejná vyhláška27. 4. 2017

Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - zobrazit

veřejná vyhláška19. 4. 2017

oznámení o zahájení řízení - zobrazit

Veřejná výzva13. 4. 2017

na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávného celku - referent Obecního úřadu Háj ve Slezsku - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy6. 4. 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

Situace - objízdná trasa - zobrazit

Provizorní dopravní značení - mosty - zobrazit

Veřejná vyhláška5. 4. 2017

o možnosti převzít písemnost - zobrazit

Veřejná vyhláška5. 4. 2017

o možnosti převzít písemnost - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti o dotaci1. 3. 2017

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí a rozšířenou působností na rok 2017.

Výzva - zobrazit

Zásady - zobrazit

Opatření - zobrazit

Podmínky - zobrazit

Formulář žádosti - zobrazit

Formulář č.1 - zobrazit

Formulář č.2 - zobrazit

Formulář č.3 - zobrazit

Formulář č.4 - zobrazit

Veřejná vyhláška27. 2. 2017

oznámení o možnosti převzít písemnost - zobrazit

Změna termínu jednání zastupitelstva obce17. 2. 2017

Z organizačních důvodů se řádné jednání zastupitelstva obce přesouvá ze středy 22.2.2017 na pondělí 27.2.2017. Program zůstává beze změn.

 

Usnesení 12. 1. 2017

prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust. §11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb., ve znení pozdějších předpisů - zobrazit