201820172016201520142013201220112010

Archiv úřední desky 2018

Veřejná vyhláška - Povolení omezení obecného užívání uzávěrou11. 7. 2018

Povolení omezení obecného užívání MK ul. Komenského - 168. Mládenecká - rozhodnutí zde

Příloha zde

situace zde

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce3. 7. 2018

dne 21.6.2018 v 17.00 hod. v horní zasedací místnosti - pozvánka zde

Veřejná vyhláška31. 5. 2018

oznámení o zahájení řízení ve věci omezení provozu na místní komunikacu - 168.Mládenecká - zobrazit

situace - zobrazit

Návrh závěrečného účtu za rok 201711. 6. 2018

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření - zde

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva -zde

Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zde

Příloha č.4 - Rozvaha - zde

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát - zde

Příloha č.6 - Příloha - zde

Usnesení č.2/201823. 5. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 18.4.2018 - zobrazit

Veřejná vyhláška10. 5. 2018

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Posvícení - umístění lunaparku (kolotočů) - střed obce - Štítina.

Veřejná vyhláška - zde

Umístění přechodného dopravního značení - zde

Veřejná vyhláška10. 5. 2018

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích - 168.Mládenecká.

Veřejná vyhláška - zde

Umístění přechodného dopravního značení vč. objízdné trasy - zde

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodené a stočné5. 6. 2018

za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce - zobrazit zde

Veřejná vyhláška29. 5. 2018

o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2018 - vyhláška zde

Pozvánka na školení23. 5. 2018

Školení pro zájemce z řad veřejnosti, kteří budou sestavovat kandidátní listiny. - pozvánka

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce19. 4. 2018

ve středu 18.4.2018 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Záměr obce19. 4. 2018

bezúplatný pronájem majetku Řimskokatolické farnosti Makré Lazce (kaple sv. Maří Magdalény) - záměr zde

Usnesení č. 1-201828. 3. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 21.2.2018 - zobrazit

Zápis do Mateřské školy Štítina7. 5. 2018

3. května 2018 pro školní rok 2018/2019 - informace zde

Ukončení posuzování vlivů záměru Kravaře-Štítina12. 2. 2018

protipovodňová opatření v nivě řeky Opavy a těžba štěrkopísku na životní prostředí - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o dotaci13. 3. 2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva - zobrazit

Zásady - zobrazit

Zásady změna č.1 - zobrazit

Zásady změna č.2 - zobrazit

Žádost - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Příloha č.3 - zobrazit

Příloha č.4 - zobrazit

Legenda - zobrazit

Podmínky - zobrazit

Usnesení č. 6/20172. 1. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 13.12.2017 - zobrazit