202020192018201720162015201420132012

Archiv úřední desky 2020

Usnesení č.1/202016. 3. 2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Šttiny ze dne 19.2.2020 - zobrazit

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Štítiny24. 2. 2020

ve středu 19.2.2020 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Výzva k předkládání žádosti o dotaci3. 3. 2020

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků  z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kutturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva k předkládání žádosti o finanční příspěvek - zde

Vyhlášení dotačního programu - zde

Zásady pro užití neinvestičních dotací - zde

Podmínky pro přiznání příspěvku - zde

Žádost o zařazení do programu - zde

Čestné prohlášení - zde

Barevná fotodokumentace současného stavu - zde

Plná moc (v případě zmocnění k zastoupení) - zde

Čestné prohlášení - zde

Legenda vlastnictví - zde

Formulář vyúčtování finančního příspěvku - zde

Žádost o státní dotaci MK - zde

Výběrové řízení16. 3. 2020

Kavárna - Cukrárna Hrabyně - informace zde