201920182017201620152014201320122011

Archiv úřední desky 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy8. 11. 2019

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou5. 11. 2019

o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - zde

Příloha - zde

Výzva k podání nabídky22. 10. 2019

Protipovodňová opatření obce Štítina

Výzva - zobrazit zde

Zadávací dokumentace - zobrazit  zde

Příloha č.1 - zobrazit zde

Příloha č.2 - zobrazit zde

Příloha č.3 - zobrazit zde

Příloha č. 4 - zobrazit zde

Příloha č. 5 - zobrazit zde

Příloha č. 6 - zobrazit zde

Příloha č.7 - zobrazit zde

Veřejná vyhláška14. 10. 2019

Oznámení o zahájení správního řízení - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého - zobrazit

Veřejná vyhláška30. 9. 2019

Oznámení o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - zobrazit

Příloha - zobrazit

Aukční vyhláška30. 9. 2019

Úřad pro zastupování stávu ve věcech majetkových - zobrazit

Usnesení č.4/201920. 8. 2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 25.7.2019 - zobrazit

Veřejná vyhláška20. 8. 2019

opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře - Pouť sv. Bartoloměje - zobrazit

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce29. 7. 2019

ve čtvrtek 25.7.219 v 18.00 hod. - pozvánka zde

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu29. 7. 2019

Štítincké posvícení a 169. Mládenecká - zobrazit

Veřejná vyhláška8. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení omezení obecného užívání místní komunikace ul. Komenského uzávěrou - zobrazit

Příloha zde

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu29. 7. 2019

Oslavy sportovního oddílu ve Štítině - zobrazit

Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh19. 6. 2019

Závěrečný účet za rok 2018 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2018 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2018 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2018 - zobrazit

Dražební vyhláška8. 7. 2019

o provedení elektronické dražby nemovité věci - zobrazit

Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezské za rok 201819. 6. 2019

Závěrečný účet - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 - zobrazit

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva 2018 - zobrazit

Příloha č.3 - FIN - zobrazit

Příloha č.4 - Rozvaha 2018 - zobrazit

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát 2018 - zobrazit

Příloha č.6 - Příloha k účetní uzávěrce - zobrazit

Oznámení o zahájení řízení30. 5. 2019

omezení obecného úžívání místní komunikace uzávěrou - zobrazit zde

situace - zde

Záměr obce12. 6. 2019

pronájem části budovy č.p. 68 - informace zde

Veřejná vyhláška 12. 6. 2019

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy25. 4. 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zobrazit

ul. Hlavní

ul. Komenského

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy3. 4. 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Štítina, Zahradní 80, rozšíření kNN" - zobrazit

stituace zde

Organizační opatření v obci Štítina30. 5. 2019

pro zajištění konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 - zobrazit

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti18. 3. 2019

16.3.2019 na odstavné ploše (za vlakovým nádražím) v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. - informace zde

Usnesení č.1/201920. 3. 2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 25.2.2019 - zobrazit zde

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Štítiny27. 2. 2019

v pondělí 25.2.2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí budovy Obecního úřadu Štítina - pozvánka zde

Výzva k předkládámí žádosti o finanční příspěvek4. 3. 2019

z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Vyhlášení - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Ž2019ádost o zařazení do programu - zobrazit

Formulář č.1 - zobrazit

Formulář č.2 - zobrazit

Formulář č.3 - zobrazit

Formulář č.4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Formulář vyúčtování - zobrazit