201820172016201520142013201220112010

Archiv úřední desky 2018

Výběrové řízení14. 11. 2018

na obsazení funkce vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu Hradec nad Moravicí - zobrazit

Rozhodnutí - společné povolení14. 11. 2018

Společná stezska pro chodce a cyklisty Štítina - Mokré Lazce - zobrazit

Usnesení č. 4/201823. 10. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítina ze dne 19.9.2018 - zde

Sdělení 10. 10. 2018

informace pro vlastníky lesů - zde

příloha - zde

Vyhlášení KÚ MSK5. 9. 2018

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí požárů na území Moravskoslezského kraje - zobrazit

Upozornění SŽDC13. 8. 2018

Dne 12.08.2018 v čase 0:25-03:00 bude  provedena oprava koleje svařováním v žst. Štítina.

Budou použité brusky na zarovnání sváru. U každého svaru asi 15 min.

Děkujeme za pochopení.

Veřejná vyhláška17. 8. 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře - Pouť sv. Bartoloměje - zobrazit

Organizační opatření14. 11. 2018

v obci Štítina pro zajištění konání voleb do zastupitelstva obce a senátu Parlamentu ČR - zobrazit

Rozšíření úředních hodin kvůli přihláškám do voleb1. 8. 2018

Vzhledem k očekávanému nárůstu zájmu o registraci kandidátních listin do komunálních voleb a přihlášek k registraci kandidátů do Senátu jsme rozšířili úřední hodiny ve čtvrtek a v pátek do 15:00 hodin. Kandidátní listiny bude možné podávat  také v sobotu 28. července, a to v době od 8:00 do 14:00 hodin na Magistrátu města Opavy, Krnovská ulice 71C, v 1. podlaží, dveře č. 118 (vstup do budovy bude bočním vchodem z parkoviště, tento vchod bude zřetelně označen a na dveřích bude umístěn zvonek). Registrace je možna do úterý 31. července do 16:00 hodin.

Výběrové řízení18. 9. 2018

na obsazení funkce ředitel/ka příspěvkové organizace Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace, se sídlem Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ 71196978 - informace zde

Oznámení zahájení společného řízení6. 8. 2018

Společná stezka pro chodce a cyklisty Štítina - Mokré Lazce - zobrazit

Veřejná vyhláška1. 8. 2018

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejníkem - zobrazit

Návrh opatření obecné povahy - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu25. 7. 2018

Štítinské posvícení a 168.Mládenecká - zobrazit

Veřejná vyhláška - Povolení omezení obecného užívání uzávěrou11. 7. 2018

Povolení omezení obecného užívání MK ul. Komenského - 168. Mládenecká - rozhodnutí zde

Příloha zde

situace zde

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce3. 7. 2018

dne 21.6.2018 v 17.00 hod. v horní zasedací místnosti - pozvánka zde

Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh20. 7. 2018

Závěrečný účet za rok 2017 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2017 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2017 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2017 - zobrazit

Veřejná vyhláška31. 5. 2018

oznámení o zahájení řízení ve věci omezení provozu na místní komunikacu - 168.Mládenecká - zobrazit

situace - zobrazit

Návrh závěrečného účtu za rok 201711. 6. 2018

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření - zde

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva -zde

Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zde

Příloha č.4 - Rozvaha - zde

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát - zde

Příloha č.6 - Příloha - zde

Usnesení č.2/201823. 5. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 18.4.2018 - zobrazit

Veřejná vyhláška10. 5. 2018

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Posvícení - umístění lunaparku (kolotočů) - střed obce - Štítina.

Veřejná vyhláška - zde

Umístění přechodného dopravního značení - zde

Veřejná vyhláška10. 5. 2018

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích - 168.Mládenecká.

Veřejná vyhláška - zde

Umístění přechodného dopravního značení vč. objízdné trasy - zde

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodené a stočné5. 6. 2018

za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce - zobrazit zde

Nabídka pozemku k pronájmu1. 8. 2018

ve vlastnictví státu.

Průvodní dopis - zde

nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Štítina - zde

Veřejná vyhláška29. 5. 2018

o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2018 - vyhláška zde

Pozvánka na školení23. 5. 2018

Školení pro zájemce z řad veřejnosti, kteří budou sestavovat kandidátní listiny. - pozvánka

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce19. 4. 2018

ve středu 18.4.2018 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Upozornění pro vlastníky lesů1. 8. 2018

Upozornění zde

Rizikové oblasti kůrovcové gradace pro rok 2018 - příloha č.1

Leták "Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy" - příloha č.2

Záměr obce19. 4. 2018

bezúplatný pronájem majetku Řimskokatolické farnosti Makré Lazce (kaple sv. Maří Magdalény) - záměr zde

Usnesení č. 1-201828. 3. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 21.2.2018 - zobrazit

Zápis do Mateřské školy Štítina7. 5. 2018

3. května 2018 pro školní rok 2018/2019 - informace zde

Ukončení posuzování vlivů záměru Kravaře-Štítina12. 2. 2018

protipovodňová opatření v nivě řeky Opavy a těžba štěrkopísku na životní prostředí - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o dotaci13. 3. 2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva - zobrazit

Zásady - zobrazit

Zásady změna č.1 - zobrazit

Zásady změna č.2 - zobrazit

Žádost - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Příloha č.3 - zobrazit

Příloha č.4 - zobrazit

Legenda - zobrazit

Podmínky - zobrazit

Usnesení č. 6/20172. 1. 2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 13.12.2017 - zobrazit