202020192018201720162015201420132012

Archiv úřední desky 2020

Mimořádné opatření1. 10. 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Mimořádné opatření24. 9. 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Omezení provozovan a provozu služeb - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami - zobrazit

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy1. 10. 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Usnesení č. 4/2020 1. 10. 2020

ze zasadání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 2.9.2020 - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy16. 9. 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zobrazit

Situace - zobrazit

Mimořádné opatření ode dne 1.9.202026. 8. 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami - zobrazit

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu1. 10. 2020

Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zobrazit

Veřejná vyhláška5. 8. 2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zobrazit

Příloha 1 - zobrazit

Příloha 2 - zobrazit

Příloha 3 - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu22. 7. 2020

Štítinské posvícení a 170. Mládenecká - zobrazit

Usnesení č.3/202017. 7. 2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 24.6.2020 - zobrazit

Mimořádná opatření17. 7. 2020

Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice MSK při epidemii - zobrazit zde

Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb - zobrazit zde

Omezení provozoven a provozů služeb - zobrazit zde

Mimořádné opatření30. 6. 2020

Mimořádné opatření k omezení provozoven a provozů služeb - zobrazit

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - zobrazit

Omezení provozu škol a školských zařízení v době od 22. 6. do 30. 6. 2020 - zobrazit

Zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s výjimkami - zobrazit

Omezení překročení státních hranic ČR za současného stavu - zobrazit

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce29. 6. 2020

24.6.2020 v 17.00 hod. v sále ZŠ gen.H.Píky Štítina - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu22. 6. 2020

ze soboty 20.6.2020 na neděli 21.6.2020 - zobrazit

Opetření obecné povahy-veřejná vyhláška18. 6. 2020

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

příloha č. 1 - zde

příloha č.2 - zde

Opatření obecné povahy16. 6. 2020

ochrana vnitřních hranic - zobrazit

Závěrečný účet obce za rok 2019 - návrh29. 6. 2020

Závěrečný účet za rok 2019 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2019 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2019 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2019 - zobrazit

Opatření obecné povahy5. 6. 2020

ochrana vnitřních hranic ČR - zobratit

Usnesení č.2/20209. 6. 2020

ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.5.2020 - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy9. 6. 2020

Zřízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č.1/20202. 6. 2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Mimořádné opatření 26. 5. 2020

k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - zobrazit

Pozvánka na Zastupitelstvo obce Štítiny14. 5. 2020

ve středu 13.5.2020 v 18.00 hod. v sále Základní školy gen. H.Píky, Komenského 26, Štítina. - pozvánka zde

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

ochrana vnitřních hranic ČR - zobrazit

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR - zobrazit

Veřejná vyhláška5. 6. 2020

daň z nemovitých věcí na rok 2020 - zde

Mimořádné opatření26. 5. 2020

- volný pohyb osob na území celé ČR - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

- maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

uzavření škol a školských zařízení - zobrazení

Oznámení o snížení sazby DPH - dodávka vody22. 5. 2020

od 1.5.2020 dochází k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění s čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH - informace zde

Záměr obce22. 5. 2020

Výpůjčka nebytových prostor a pozemků na bodu neurčitou - zobrazit

Ukončení platnosti části mimořádného opatření26. 5. 2020

bodu I./3 mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 čj.MZDR15757/2020-4/MIN/KAN - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

orgány veřejné moci a správní orgány - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

ochranné prostředky dýchacích cest - zobrazit

Mimořádné opatření20. 4. 2020

- volný pohyb osob na území ČR - zobrazit

Ukončení mimořádného opatření26. 5. 2020

bod I/3 mimořádného opatření ze dne 30.3.2020 čj.:MZDR 12745/202-5/MIN/KAN - zobrazit

Minořádné opatření20. 4. 2020

volný pohyb osob na území ČR - zobrazit

Mimořádné opatření20. 4. 2020

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Opatření obecné povahy14. 4. 2020

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

příloha DI PČR - zde

příloha DZ - zde

 

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

ochrana vnitřních hranic ČR - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje - zobrazit

Prodloužení omezení pohybu osob - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO - zobrazit

 

Mimořádné opatření31. 3. 2020

ze dne 26.3.2020

Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Mimořádné opatření31. 3. 2020

ze dne 23.3.2020.

Omezení maloobchodního prodeje - zobrazit.

Volný pohyb osob na území ČR - zobrazit.

Prodloužení omezení činnosti OMV a SO - zobrazit.

Vyčlenění prodejní doby pro seniory - zobrazit.

Mimořádné opatření26. 5. 2020

Ministerstva zdravitnictví ze dne 19.3.2020 - zobrazit

Usnesení vlády26. 5. 2020

o přijetí krizového opatření ze dne 16.3.2020 - zobrazit

Opatření vlády ČR26. 5. 2020

Opatření obecné povahy - zobrazit

Příloha OOP - zobrazit

Nařzení vlády ČR ze dne 15.3.2020 - zobrazit

Nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.214 - zobrazit

Tisková zpráva26. 5. 2020

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - omezení provozu na všech pracovištích - zobrazit

Usnesení vlády České republiky26. 5. 2020

Nouzový stav - zobrazit

o přijetí rizikového opatření - zobrazit

Koronavirus26. 5. 2020

doporučení k aktuální epidemiologické situaci - zde

Zápis do Mateřeké školy Štítina 12. 5. 2020

pro školní rok 2020/2021 - 7.5.2020 - informace zde

Opatření k zápisu do MŠ - zde

Příloha - zde

Usnesení č.1/202016. 3. 2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Šttiny ze dne 19.2.2020 - zobrazit

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Štítiny24. 2. 2020

ve středu 19.2.2020 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Výzva k předkládání žádosti o dotaci3. 3. 2020

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků  z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kutturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva k předkládání žádosti o finanční příspěvek - zde

Vyhlášení dotačního programu - zde

Zásady pro užití neinvestičních dotací - zde

Podmínky pro přiznání příspěvku - zde

Žádost o zařazení do programu - zde

Čestné prohlášení - zde

Barevná fotodokumentace současného stavu - zde

Plná moc (v případě zmocnění k zastoupení) - zde

Čestné prohlášení - zde

Legenda vlastnictví - zde

Formulář vyúčtování finančního příspěvku - zde

Žádost o státní dotaci MK - zde

Výběrové řízení16. 3. 2020

Kavárna - Cukrárna Hrabyně - informace zde