202020192018201720162015201420132012

Archiv úřední desky 2020

Mimořádné opatření 26. 5. 2020

k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - zobrazit

Pozvánka na Zastupitelstvo obce Štítiny14. 5. 2020

ve středu 13.5.2020 v 18.00 hod. v sále Základní školy gen. H.Píky, Komenského 26, Štítina. - pozvánka zde

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

ochrana vnitřních hranic ČR - zobrazit

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

- volný pohyb osob na území celé ČR - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

- maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

uzavření škol a školských zařízení - zobrazení

Oznámení o snížení sazby DPH - dodávka vody22. 5. 2020

od 1.5.2020 dochází k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění s čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH - informace zde

Záměr obce22. 5. 2020

Výpůjčka nebytových prostor a pozemků na bodu neurčitou - zobrazit

Ukončení platnosti části mimořádného opatření26. 5. 2020

bodu I./3 mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 čj.MZDR15757/2020-4/MIN/KAN - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

orgány veřejné moci a správní orgány - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

ochranné prostředky dýchacích cest - zobrazit

Mimořádné opatření20. 4. 2020

- volný pohyb osob na území ČR - zobrazit

Ukončení mimořádného opatření26. 5. 2020

bod I/3 mimořádného opatření ze dne 30.3.2020 čj.:MZDR 12745/202-5/MIN/KAN - zobrazit

Minořádné opatření20. 4. 2020

volný pohyb osob na území ČR - zobrazit

Mimořádné opatření20. 4. 2020

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Opatření obecné povahy14. 4. 2020

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zobrazit

příloha DI PČR - zde

příloha DZ - zde

 

Opatření obecné povahy26. 5. 2020

ochrana vnitřních hranic ČR - zobrazit

Mimořádné opatření26. 5. 2020

Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje - zobrazit

Prodloužení omezení pohybu osob - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO - zobrazit

 

Mimořádné opatření31. 3. 2020

ze dne 26.3.2020

Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách - zobrazit

Mimořádné opatření31. 3. 2020

ze dne 23.3.2020.

Omezení maloobchodního prodeje - zobrazit.

Volný pohyb osob na území ČR - zobrazit.

Prodloužení omezení činnosti OMV a SO - zobrazit.

Vyčlenění prodejní doby pro seniory - zobrazit.

Mimořádné opatření26. 5. 2020

Ministerstva zdravitnictví ze dne 19.3.2020 - zobrazit

Usnesení vlády26. 5. 2020

o přijetí krizového opatření ze dne 16.3.2020 - zobrazit

Opatření vlády ČR26. 5. 2020

Opatření obecné povahy - zobrazit

Příloha OOP - zobrazit

Nařzení vlády ČR ze dne 15.3.2020 - zobrazit

Nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.214 - zobrazit

Tisková zpráva26. 5. 2020

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - omezení provozu na všech pracovištích - zobrazit

Usnesení vlády České republiky26. 5. 2020

Nouzový stav - zobrazit

o přijetí rizikového opatření - zobrazit

Koronavirus26. 5. 2020

doporučení k aktuální epidemiologické situaci - zde

Zápis do Mateřeké školy Štítina 12. 5. 2020

pro školní rok 2020/2021 - 7.5.2020 - informace zde

Opatření k zápisu do MŠ - zde

Příloha - zde

Usnesení č.1/202016. 3. 2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Šttiny ze dne 19.2.2020 - zobrazit

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Štítiny24. 2. 2020

ve středu 19.2.2020 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Výzva k předkládání žádosti o dotaci3. 3. 2020

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků  z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kutturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva k předkládání žádosti o finanční příspěvek - zde

Vyhlášení dotačního programu - zde

Zásady pro užití neinvestičních dotací - zde

Podmínky pro přiznání příspěvku - zde

Žádost o zařazení do programu - zde

Čestné prohlášení - zde

Barevná fotodokumentace současného stavu - zde

Plná moc (v případě zmocnění k zastoupení) - zde

Čestné prohlášení - zde

Legenda vlastnictví - zde

Formulář vyúčtování finančního příspěvku - zde

Žádost o státní dotaci MK - zde

Výběrové řízení16. 3. 2020

Kavárna - Cukrárna Hrabyně - informace zde