Úřední deska

Dražební vyhláška20. 5. 2019

o provedení elektronické dražby nemovité věci - zobrazit

Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezské za rok 201820. 5. 2019

Závěrečný účet - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 - zobrazit

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva 2018 - zobrazit

Příloha č.3 - FIN - zobrazit

Příloha č.4 - Rozvaha 2018 - zobrazit

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát 2018 - zobrazit

Příloha č.6 - Příloha k účetní uzávěrce - zobrazit

Oznámení o zahájení řízení14. 5. 2019

omezení obecného úžívání místní komunikace uzávěrou - zobrazit zde

situace - zde

Záměr obce17. 5. 2019

pronájem části budovy č.p. 68 - informace zde

Veřejná vyhláška 18. 4. 2019

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - zobrazit

Veřejná vyhláška4. 4. 2019

Opatření obecné povahy - zobrazit

Příloha - zobrazit

Organizační opatření v obci Štítina21. 3. 2019

pro zajištění konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 - zobrazit

Oznámení15. 1. 2019

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným7. 3. 2019

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit