Úřední deska

Veřejná vyhláška13. 9. 2017

oznamující veřejné projednání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.1 - zobrazit

Informace o dokumentaci záměru Silnice I_11, severní obchvat7. 9. 2017

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným,6. 9. 2017

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit

Veřejná vyhláška30. 8. 2017

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání - zobrazit