Úřední deska

Veřejná vyhláška15. 5. 2018

oznámení o zahájení řízení ve věci omezení provozu na místní komunikacu - 168.Mládenecká - zobrazit

situace - zobrazit

Návrh závěrečného účtu za rok 201714. 5. 2018

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření - zde

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva -zde

Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zde

Příloha č.4 - Rozvaha - zde

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát - zde

Příloha č.6 - Příloha - zde

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodené a stočné2. 5. 2018

za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce - zobrazit zde

Nabídka pozemku k pronájmu2. 5. 2018

ve vlastnictví státu.

Průvodní dopis - zde

nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Štítina - zde

Veřejná vyhláška26. 4. 2018

o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2018 - vyhláška zde

Upozornění pro vlastníky lesů9. 4. 2018

Upozornění zde

Rizikové oblasti kůrovcové gradace pro rok 2018 - příloha č.1

Leták "Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy" - příloha č.2

Oznámení31. 1. 2018

Oznámení Mikroregion Matice Slezské 

zobrazit oznámení

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným5. 2. 2018

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit