Úřední deska

Výzva k předkládámí žádosti o finanční příspěvek16. 1. 2019

z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Vyhlášení - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Ž2019ádost o zařazení do programu - zobrazit

Formulář č.1 - zobrazit

Formulář č.2 - zobrazit

Formulář č.3 - zobrazit

Formulář č.4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Formulář vyúčtování - zobrazit

Oznámení15. 1. 2019

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Usnesení30. 7. 2018

o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kravaře ve Slezsku, Štítina a část k.ú. Mokré Lazce a Velké Hoštice - zobrazit

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným5. 2. 2018

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit