Úřední deska

Mimořádné opatření17. 9. 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Omezení provozovan a provozu služeb - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami - zobrazit

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy16. 9. 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Usnesení č. 4/2020 11. 9. 2020

ze zasadání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 2.9.2020 - zobrazit

Mimořádné opatření 10. 9. 2020

ochranné prostředky dýchacích cest - zobrazit

Mimořádné opatření4. 9. 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Mimořádné opatření platné od 1.9.202026. 8. 2020

Izolace a karanténa - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami - zobrazit

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR - zobrazit

 

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu4. 8. 2020

Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zobrazit

Organizační opatření v obci Štítina29. 7. 2020

pro zajištění konání voleb do zastupitelstva krajů v roce 2020 - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit