Úřední deska

Mimořádné opatření23. 2. 2021

nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Návrh rozpočtu obce na rok 20218. 2. 2021

návrh rozpočtu - zobrazit

návrh rozpisu rozpočtu - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti2. 2. 2021

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památel prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021. - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - zobrazit

Program podpora obnovy kulturních památek - zobrazit

Zásady pro užití neinvestičních prostředků - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Žádost o zařazení do programu - zobrazit

Příloha č. 1 - zobrazit

Příloha č. 2 - zobrazit

Příloha č. 3 - zobrazit

Příloha č. 4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Vyúčtování finančního příspěvku - zobrazit 

Žádost o státní dotaci - zobrazit

 

Veřejná vyhláška1. 2. 2021

Rozhodnutí - vlk obecný - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit