Úřední deska

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí19. 11. 2018

Mikroregionu Matice Slezská na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška8. 11. 2018

Zveřejnění opatření obecné povahy

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje - zobrazit zde

Usnesení č.5/20186. 11. 2018

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 1.11.2018 - zobrazit

Usnesení30. 7. 2018

o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kravaře ve Slezsku, Štítina a část k.ú. Mokré Lazce a Velké Hoštice - zobrazit

Oznámení31. 1. 2018

Oznámení Mikroregion Matice Slezské 

zobrazit oznámení

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným5. 2. 2018

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit