Úřední deska

Veřejná výzva - Rozhodnutí26. 6. 2017

Povolení omezení obecného úžívání ul. Komenského uzávěrou - zobrazit

situace

příloha

Závěrečný účet obce Štítina za rok 2016 - návrh6. 6. 2017

Závěrečný účet za rok 2016 - zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2016 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2016 - zobrazit

Nařízení č.5/2017,31. 5. 2017

kterým se vyhlašuje záměr zpracování lesních hospodářských osnov - zobrazit

Veřejná vyhláška29. 5. 2017

obsazení pracovního místa - Referent Obecního úřadu Čavisov - zobrazit

Veřejná vyhláška17. 5. 2017

návrh Změny č.1 územního plánu Štítina - zobrazit

Veřejná výzva13. 4. 2017

na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávného celku - referent Obecního úřadu Háj ve Slezsku - zobrazit

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným,23. 2. 2017

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit