Informace o oznámení záměru "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat"

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit


Vyvěšeno 11. 4. 2017