Usnesení

lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.§11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpavě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších přadpisů, se prodlužuje do 31.12.2017 - zobrazit


Aktualizováno 9. 8. 2017