Informace o dokumentaci záměru Silnice I_11, severní obchvat

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit


Aktualizováno 7. 9. 2017