Veřejná vyhláška

oznamující veřejné projednání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.1 - zobrazit


Zveřejněno 13. 9. 2017