Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru Silnice I_11 Nové Sedlice, severní obchvat k doplnění

ve smyslu §8 odst.5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit


Aktualizováno 1. 11. 2017