Záměr obce

bezúplatný pronájem majetku Řimskokatolické farnosti Makré Lazce (kaple sv. Maří Magdalény) - záměr zde
Zveřejněno 29. 3. 2018
Aktualizováno 19. 4. 2018
Datum sejmutí 16. 4. 2018