Informace o přepracované dokumentaci záměru Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zobrazit
Zveřejněno 7. 5. 2018
Aktualizováno 28. 5. 2018
Datum sejmutí 25. 5. 2018