Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Mikroregionu Matice Slezské - zobrazit

Příloha č.1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření - zde

Příloha č.2 - Inventarizační zpráva -zde

Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zde

Příloha č.4 - Rozvaha - zde

Příloha č.5 - Výkaz zisku a ztrát - zde

Příloha č.6 - Příloha - zde


Zveřejněno 14. 5. 2018
Aktualizováno 11. 6. 2018
Datum sejmutí 11. 6. 2018