Informace o konání veřejného projednávání záměru Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat

podle zákona o posuzování vlivů na živorní prostřední - informace zde
Zveřejněno 13. 6. 2018
Aktualizováno 11. 7. 2018
Datum sejmutí 21. 6. 2018