Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat - zobrazit

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Přílloha č.7

Příloha č.8

Příloha č.9

Příloha č.10

Příloha č.11

Příloha č.12

Příloha č.13

Příloha č.14

Příloha č.15

Příloha č.16

Příloha č.17

Příloha č.18

Příloha č.19

Příloha č.20

Příloha č.21

Příloha č.22

Příloha č.23


Zveřejněno 8. 10. 2018
Aktualizováno 24. 10. 2018
Datum sejmutí 24. 10. 2018