Veřejná vyhláška

Rozhodnutí - povolení vyjímky dle  zákona č. 114/1992 Sb., o ochranné přírody a krajiny, ve znění pozdějčích předpisů - zobrazit
Zveřejněno 8. 11. 2019