Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č.1/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Zveřejněno 14. 5. 2020
Aktualizováno 2. 6. 2020