Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu

Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zobrazit
Zveřejněno 4. 8. 2020
Aktualizováno 1. 10. 2020