Mimořádné opatření platné od 1.9.2020

Izolace a karanténa - zobrazit

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami - zobrazit

Zákaz a omezení hromadných akcí - zobrazit

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR - zobrazit

 


Zveřejněno 26. 8. 2020