Výzva k předkládání žádosti

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památel prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021. - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - zobrazit

Program podpora obnovy kulturních památek - zobrazit

Zásady pro užití neinvestičních prostředků - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Žádost o zařazení do programu - zobrazit

Příloha č. 1 - zobrazit

Příloha č. 2 - zobrazit

Příloha č. 3 - zobrazit

Příloha č. 4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Vyúčtování finančního příspěvku - zobrazit 

Žádost o státní dotaci - zobrazit

 


Zveřejněno 2. 2. 2021