Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1/2013

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky v obci Štítina - zobrazit


Zveřejněno 25. 6. 2013