Obecně závazná vyhláška obce Štítina č. 3/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníh odpadů - zobrazit


Zveřejněno 14. 12. 2017