Zájmové spolky

Hlavní zásluhu na udržování tradic, kulturním, společenském a sportovním dění v obci mají především spolky. V obci Štítina v současné době aktivně pracuje celkem 14 zájmových spolků:


Aktualizováno 6. 2. 2018