Zastupitelstvo obce

Štěpán Koník, ul. Hlavní 267, Štítina
starosta obce
tel: 724 216 141, e-mail: starosta@stitina.cz 

Ing. Radek Malohlava, ul. Hlavní 125, Štítina
místostarosta obce
e-mail: mistostarosta@stitina.cz 

Zastupitelé:  Jiří Bortel, Mgr. Jaroslav Dominik, Mgr. Alexandra Hoňková, Erich Kaluža, Petra Otlíková, Ing. Zbyněk Skyba, Mgr. Jiří Zdrálek

 

Finanční výbor

Ing. Zbyněk Skyba
předseda finančního výboru

Mgr. Alexandra Hoňková
člen finančního výboru

Jiří Bortel
člen finančního výboru
 

Kontrolní výbor

Mgr. Jiří Zdrálek
předseda kontrolního výboru

Erich Kaluža

člen kontrolního výboru

Ing. Petr Rostek

člen kontrolního výboru
 

Kulturní výbor

Mgr. Jaroslav Dominik
předseda kulturního výboru

Petra Otlíková

člen kulturního výboru

Martin Paroulek
člen kulturního výboru

Lukáš Pavelek

člen kulturního výboru

Ing. Jana Šimečková

člen kulturního výboru
 

Komise k projednání přestupků

Lenka Veronika Benková, Olomoucká 19, Opava
předsedkyně komise k projednání přestupků

Martina Vlčková 
člen komise k projednání přestupků

Erich Kaluža
člen komise k projednání přestupků 


Aktualizováno 23. 1. 2017