Slezské zemské muzeum

Vážení příznivci,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na nadcházející akce Slezského zemského muzea:

 

ČESKOSLOVENSKO-LICHTENŠTEJNSKÉ VZTAHY OD ROKU 1945 DO SOUČASNOSTIstředa 7. 2. 2018 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově – Nenechte si ujít závěrečnou část přednášky věnované československo-lichtenštejnským vztahům po roce 1945. Přednáší Kamil Rodan, historik Slezského zemského muzea. Vstup je zdarma. Zobrazit pozvánku.

 

RENESANČNÍ ZÁMEK V LITULTOVICÍCHstředa 7. 2. 2018 v 16 hodin na zámku v Litultovicích – Městys Litultovice a Slezské zemské muzeum Vás zvou na přednášku o litultovickém zámku. Pozornost bude věnována nejen historii a uměleckohistorickému významu, ale také možnostem jeho dalšího využití. Přednáší Ondřej Haničák, kurátor historického pracoviště Slezského zemského muzea. Vstup je zdarma. Zobrazit pozvánku.

 

KONFERENCE POZNÁVÁME KRÁSY ARBORETčtvrtek 8. 2. 2018 od 9.30 do 14 hodin v přednáškovém sále H3 na Slezské univerzitě v Opavě (Hradecká 17) – Slezské zemské muzeum a polské město Ratiboř pořádají konferenci, v rámci které bude zájemcům představena rozmanitost a přírodní zajímavosti Arboreta Nový Dvůr a Arboreta Moravské brány v Ratiboři. Podrobný program naleznete v příloze. Vstup je zdarma. Zobrazit pozvánku. 

Program konference - zde

 

ROZLOUČENÍ S PETREM BEZRUČEM17. a 18. 2. 2018 od 9 do 17 hodin v Historické výstavní budově – V rámci 60. výročí úmrtí Petra Bezruče budete mít poslední možnost zhlédnout výstavu věnovanou tomuto slezskému básníkovi. Těšit se můžete například na literární a výtvarnou dílnu nebo interaktivní procházku po životní stezce autora Slezských písní. V průběhu obou dnů se vždy v 15.00 hodin uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s jejími autorkami. Zobrazit pozvánku.

Více informací na http://www.szm.cz/udalost/548/rozlouceni-s-petrem-bezrucem.html.

 

ZIMNÍ INSPIRACE V POHÁDKÁCH4. 2. a 18. 2. 2018 vždy od 14 do 16 hodin v Památníku Petra Bezruče – Ve víkendovém programu pro rodiny s dětmi se společně zaposloucháme do četby knížky „Sněhová královna" a chybět nebude ani malá tvůrčí dílna. Nutná je předchozí rezervace u Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel. 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz. Vstupné je 20 Kč na účastníka. Zobrazit pozvánku.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: PO STOPÁCH HISTORIE OPAVSKÉHO SLEZSKA – Zveme všechny malé návštěvníky ve věku od 6 do 11 let na jarní příměstský tábor, který se uskuteční ve dnech 5. až 7. března 2018.

Přihlášky: Do 18. února 2018 se mohou zájemci hlásit na e-mailovou adresu neumanova@szm.cz. Cena třídenního tábora je 750 Kč za osobu.

Více informací na http://www.szm.cz/udalost/550/po-stopach-historie-opavskeho-slezska.html.

 

NOC S ANDERSENEM – O tom, že i čtení knížky se může stát vzrušujícím dobrodružstvím, přesvědčíme naše dětské návštěvníky na akci s názvem Noc s Andersenem.

Přihlášky: Do 4. března 2018 se mohou zájemci ve věku od 8 do 13 let hlásit formou motivačního dopisu zaslaného na e-mailovou adresu andersen@szm.cz. V pátek 16. března 2018 bude účastníkům oznámeno, kdo byl vybrán. Noc s Andersenem se uskuteční 23. března 2018 od 19 hodin v Historické výstavní budově SZM, Komenského 10, Opava. Vstup je zdarma.

 

Více informací o připravovaných akcích naleznete na muzejních webových stránkách a sociálních sítích: www.szm.cz / facebook / instagram / twitter.


Zveřejněno 2. 2. 2018
Aktualizováno 19. 2. 2018