Nabídka práce - všeobecná sestra

Domov Na zámku, příspěvková organizace Kyjovice přijme do pracovního poměru:

                           všeobecnou sestru

Požadované vzdělání: SŠ, VOŠ zdravotní, všeobecná sestra s platnou registrací (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu).

Platové zařazení: podle délky uznané praxe dle platných tabulek (22.800,-Kč - 34.320,-Kč), příplatky ve výši 3750,-Kč, FKSP ve výši 7000,-Kč a další benefity.

Nástup dle dohody.

Bližší informace na tel. 553 778 026 nebo na adrese Domov Na zámku, Kyjovice čp. 1.


Zveřejněno 10. 4. 2019