INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

05.06.2019 (08:00 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060651136

Štítina

Havlíčkova

332 ,  p244//33 ,  parc.č. 237/7a ,  parc.č. 244/34 , 

Štítina

313 ,  319 ,  336 ,  parc.č. 244/32 ,  parc.č. 244/37 ,  parc.č. 244/56


Zveřejněno 16. 5. 2019
Aktualizováno 7. 6. 2019