Posvícení na hasičském hřišti

pozvánka zde
Zveřejněno 11. 7. 2019