21. Tříkrálová sbírka

ve Štítině bylo vybráno celkem 2 600 Kč.

Všem občanům, kteří i sebemenší částkou přispěli, děkujeme za ty, kterým tato sbírka pomůže v nouzi.


Zveřejněno 15. 2. 2021