3.7.2013

- Ve čtvrtek 4.7.2013 v 17.00 hod se uskuteční v kapli sv. Maří Magdalény mše svatá.

- Ve čtvrtek 4.7.2013 se uskuteční v obci sběr papíru.


Zveřejněno 3. 7. 2013
Aktualizováno 10. 11. 2020