25.7.2014

- Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - záměr Kravaře - Štítina, protipovodňová opatření v nivě řeky Opavy a těžba štěrkopísků je zveřejněn na úřadní desce Obecního úřadu obce Štítina.


Zveřejněno 25. 7. 2014
Aktualizováno 10. 11. 2020