6.8.2014

 - na ul. Havlíčkova byla nalezena želva. Případný majitel získá bližší informace na OÚ Štítina

- ve čtvrtek 7.8.2014 od 17:00 hod. bude v kapli sv. Máří Magdalény sloužena mše svatá


Zveřejněno 6. 8. 2014
Aktualizováno 10. 11. 2020