10.9.2014

- Ve středu 10.9.2014 bude v 17.00 hod. v kapli sv. Maří Magdalény sloužena mše svatá.

- Od 8.9. do 12.9. 2014 bude fy Gascontrol s.r.o. v obci opisovat plynoměry. Firma prosí o kontrolu budky plynoměrů, zda v nich nejsou vosy a vosí hnízda a o jejich případnou likvidaci. Děkujeme.


 - V termínu od 9.9.2014 do 17.9.2014 bude v obci prováděny pravidelné odečty vodoměrů.


Zveřejněno 15. 9. 2014
Aktualizováno 10. 11. 2020