7.5.2015

- Z důvodu konání dětské hasičské soutěže PLAMEN bude v pátek 8.5.2015 v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. uzavřena část ul. Komenského v úseku od křižovatky ul. Palackého - Komenského po hasičské cvičiště. Objízdná trasa bude značena po ul. Palackého a Havlíčkova. Děkujeme za pochopení.

- V sobotu 9.5.2015 od 9.00 hod se uskuteční v sportovním areálu 50. ročník volejbalového turnaje - Memoriál vojína Ivana Kubince.

- V kulturní památce kapli sv. Maří Magdalény se konají denně od 18.00 hod. májové pobožnosti.

- Ve čtvrtek 7.5.2015 bude místní knihovna uzavřena.

- Zahradnictví Ulrich - provoz nepřezušen, provoz celodenní i 8.5.2015

 


Zveřejněno 7. 5. 2015
Aktualizováno 10. 11. 2020