9.11.2015

- Informace fy STRABAG a.s., Krnovská 136/111, 747 07 Opava k postupu prací na silnici 2/467 ul. Hlavní, v úseku od železničního přejezdu v obci Štítina, až ke křižovatce se silnicí 1/11 v obci Nové Sedlice.

Ve dnech 11. a 12. listopadu (středa a čtvrtek) bude prováděno frézování vozovky.
Ve dnech 23. až 25. listopadu (tj. pondělí až středu) bude prováděno asfaltování.

Z tohoto důvodu bude v uvedených dnech v době od 7:00 do 16:00 hod. na předmětnou komunikaci povolen vjezd pouze autobusům, vozidlům integrovaného záchranného systému a dopravní obsluze.
V případě, že v těchto termínech budete potřebovat vyjet svým vozidlem, přeparkujte si jej prosím předem.
Objízdná trasa je vedena přes Mokré Lazce a Kravaře v obou směrech.

Děkujeme za pochopení.


Zveřejněno 9. 11. 2015
Aktualizováno 10. 11. 2020