2.5.2016

- Ve dnech 9.5.-13.5.2016 čerpá MUDr. Oldřich Víteček a sestra Marie Vykydalová řádnou dovolenou. Zastupuje MUDr. Jiřina Dobešová, Háj ve Slezsku.

- V pátek 6.5. od 16.00 hod. je v sále Základní školy gen. H.Píky a Mateřské školy Štítina připraven pro maminky a veřejnost program ke dni matek.

- V sobotu 7.5. v 8.30 hod. bude sloužena v místní kapli mše svatá - sv. Florián.

- V sobotu 7.5. v 9.00 hod. bude ve sportovním areálu zahájen 51. ročník turnaje v odbíjené - Memoriál vojína Ivana Kubince.


Zveřejněno 3. 5. 2016
Aktualizováno 10. 11. 2020