10.1.2022

- Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy připomíná, že od 1.9.2022 nebudou dle zákona o ochraně ovzduší moci být provozovány kotle na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy. V případě porušení této zákonné povinnosti budou provozovatelům nevyhovujících topenišť hrozit sankce. Na výměnu kotlů lze po splnění podmínek využít dotačních prostředků. Pro nízkopříjmové občany a pro domácnosti důchodců jsou připravovány velmi výhodné dotační podmínky. Se základní orientací v dotačních možnostech Vám pomůže příslušný pracovník odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy. Kontakty a bližší informace naleznete na internetových stránkách Magistrátu města Opavy, případně volejte na tel.č. 553756836 nebo 605283793 na úsek ochrany ovzduší opavského magistrátu.
Zveřejněno 10. 1. 2022
Aktualizováno 17. 1. 2022