9.1.2013

- První kolo volby prezidenta republiky proběhne v pátek 11.1.2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 12.1.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti v přízemí budovy obecního úřadu. Volič se při volbě musí prokázat platným dokladem totožnosti. V případě, že se volič ze závažných, převážně zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad (tel. 553 677 111) nebo v průběhu voleb volební komisi (tel. 553 677 122) o volbu do přenostné volební schránky.

 

- Ve dnech 4. - 6.1.2013 se uskutečnila v obci TŘI KRÁLOVÁ SBÍRKA, kde občané přispěli částkou 31.526,- Kč. Všem občanům, kteří i sebemenší částkou přispěli, děkujeme za ty, kterým tato sbírka pomůže v nouzi. Děkujeme všem mladým koledníkům, kteří byli ochotni naším občanům zpívat koledu.

 

- 18.1.2013 ve 20:00 hod. se uskuteční v sále ZŠ gen. H. Píky ŠKOLNÍ PLES 2013. K tanci i poslechu hraje skupina Bolero. Vystoupí country skupina Matador. Vstupné 80,- Kč. Předprodej vstupenek u pí. Michaely Kupkové, Nádražní 136, Štítina.


Zveřejněno 9. 1. 2013
Aktualizováno 9. 7. 2017