24.1.2013

- 2. kolo volby prezidenta republiky proběhne v pátek 25.1.2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26.1.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Volební místnost je umístěna v zasedací místnosti v přízemí budovy obecního úřadu. Volič se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti. V případě, že se volič ze závažných důvodů nemůže do volební místnosti dostavit, může požádat obecní úřad a v době konání voleb volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou.


Zveřejněno 24. 1. 2013
Aktualizováno 10. 11. 2020