Památky v obci Štítina

Z památek obce je třeba zvláště připomenout kapli sv. Maří Magdalény, která byla postavena někdy kolem roku 1579 Mikulášem Tvorkovským z Kravař. Renesanční objekt je zařazen do seznamu kulturních památek s cennou křížovou cestou lidového charakteru z přelomu 17. a 18. stol., dále památník vojína Ivana Kubince, pamětní desky významných osobností Štítiny a pomníky padlých obou světových válek. Původní zámek – vodní tvrz Štítina byl kvůli špatnému stavu v r. 1988 stržen.
 


Aktualizováno 5. 3. 2008