Přehled akcí

Kalendář kulturních a sportovních akcí22. 1. 2008

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2020 můžete sledovat online v obecním kalendáři. Nebo zobrazit v tištěném letáku

Volejbalový turnaj - Memoriál vojína Ivana Kubince5. 3. 2008

Historie turnaje: Jednou z mnoha obětí války byl i vojín 1. československé tankové brigády Ivan Kubinec, který byl nacisty umučen při osvobozování Štítiny. Touha nebojovat na válečných bojištích, ale na sportovních hřištích přivedla štítinské volejbalisty ke zrodu turnaje, jehož název je i připomínkou padlého vojáka.

První ročník turnaje se konal 24. dubna 1966 za účasti tří družstev a hrál se ještě na tzv. „malém“ hřišti uprostřed obce (dnes obecní parčík). Vítězem se stalo družstvo MSA Dolní Benešov. Našimi hosty bylo tenkrát i polské družstvo Polonia Glubczyce. Pamětníci si vzpomenou na organizátory turnaje, neúnavné nadšence pro volejbalový sport, kteří ve spojení s mladými hráči dovedli vybudovat a vlastně obnovit volejbalový plácek a k němu postavit i sportovní kabinu s příslušenstvím. Byli to pánové Raimund a Zdeněk Střížovi, František Rybář, Antonín Světlík a s nimi pan Miloš Vyhnálek, který stál u obnovy volejbalového oddílu v obci. Od roku 1970 jsme už hráli turnaj na dvou kurtech a v roce 1980 jsme se přestěhovali na nově vybudované kurty na velkém hřišti TJ Tatran Štítina. Větší prostor nám umožnil rozšířit i množství zúčastněných družstev. V některých letech až na 16 účastníků. Stali jsme se „malými“ Dřevěnicemi.

Úroveň turnaje se vždy pozvedla přítomností polských volejbalistů a věříme, že tak tomu bude i v budoucnu.

Pro historii štítinského volejbalu nelze opomenout skutečnost, že v době tzv. normalizace se turnaje od roku 1974 pravidelně zúčastňovalo i družstvo složené z volejbalistů některé sovětské posádky dočasně umístěné na našem území.


 

Kultura v obci Štítina24. 1. 2008

Obec Štítina byla vždy vnímána okolím jako obec kulturní s dobrým ochotnickým divadelním spolkem, folklórem, tělovýchovou a v neposlední řadě hasičským sportem. Ve všech spolcích je dobrá práce s mládeží. Díky kulturně společenským akcím se nám daří eliminovat generační rozdíly. Rozvoji společenského života v obci napomohlo také zprovoznění tělocvičny a sálu při ZŠ gen. H. Píky (po roce 2000), sportu zase rekonstrukce sportovního areálu v letech 2004 – 2005.

Každoroční kulturní a sportovní akce:

Pro naši obec a celé okolí je dlouholetou tradicí posvícení, zasvěcené patronce sv. Maří Magdaléně. Posvícenská sobota patří tradičně štítinské taškařici „Posvícenskému hasiči“ a posvícenské pondělí je již od roku 1851 oslavou mládeneckého života tzv. MLÁDENECKÁ.

Z dalších tradičních akcí jmenujme např.:

Krajská přehlídka ochotnických divadelních souborů „ŠTIVADLO“, jarní folklorní přehlídka „Před sušedovym zeleny ořech“, setkání s dříve narozenými, od roku 1969 - turnaj v kopané „Memoriál gen. H. Píky“, od roku 1966 - turnaj v odbíjené „Memoriál voj. Ivana Kubince“, od roku 2000 - sjezd řeky Opavy „Štítinský Žbluňk“, Charitativní akce spolku SSM s názvem „Chlapi dětem“, pochod „Štítinská tatranka“, Lampionový průvod ve státní svátek 28.10., Zastavení u vánočního stromu s betlémem, soutěž ve skoku do výšky Vánoční laťka, Pomlázková zábava, Pochování basy, hasičská Floriánská mše sv. v kapli sv. Maří Magdalény, Vítání občánků, Chovatelská výstava, Den dětí, Drakiáda, atd.