Volejbalový turnaj - Memoriál vojína Ivana Kubince

Historie turnaje: Jednou z mnoha obětí války byl i vojín 1. československé tankové brigády Ivan Kubinec, který byl nacisty umučen při osvobozování Štítiny. Touha nebojovat na válečných bojištích, ale na sportovních hřištích přivedla štítinské volejbalisty ke zrodu turnaje, jehož název je i připomínkou padlého vojáka.

První ročník turnaje se konal 24. dubna 1966 za účasti tří družstev a hrál se ještě na tzv. „malém“ hřišti uprostřed obce (dnes obecní parčík). Vítězem se stalo družstvo MSA Dolní Benešov. Našimi hosty bylo tenkrát i polské družstvo Polonia Glubczyce. Pamětníci si vzpomenou na organizátory turnaje, neúnavné nadšence pro volejbalový sport, kteří ve spojení s mladými hráči dovedli vybudovat a vlastně obnovit volejbalový plácek a k němu postavit i sportovní kabinu s příslušenstvím. Byli to pánové Raimund a Zdeněk Střížovi, František Rybář, Antonín Světlík a s nimi pan Miloš Vyhnálek, který stál u obnovy volejbalového oddílu v obci. Od roku 1970 jsme už hráli turnaj na dvou kurtech a v roce 1980 jsme se přestěhovali na nově vybudované kurty na velkém hřišti TJ Tatran Štítina. Větší prostor nám umožnil rozšířit i množství zúčastněných družstev. V některých letech až na 16 účastníků. Stali jsme se „malými“ Dřevěnicemi.

Úroveň turnaje se vždy pozvedla přítomností polských volejbalistů a věříme, že tak tomu bude i v budoucnu.

Pro historii štítinského volejbalu nelze opomenout skutečnost, že v době tzv. normalizace se turnaje od roku 1974 pravidelně zúčastňovalo i družstvo složené z volejbalistů některé sovětské posádky dočasně umístěné na našem území.


 


Zveřejněno 5. 3. 2008
Aktualizováno 1. 3. 2018